Uibmerke Grayscale

Informasjon til nye UiB-ansatte som kommer fra KHiB

Fra 1.1.2017 er KHiB virksomhetsoverdradd til Universitetet i Bergen, og i den forbindelse er det laget en egen side med informasjon for alle ansatte som kommer fra KHiB.

Khib Fakultetsbilde

Fakultet for kunst, musikk og design

Fra 1. januar 2017 er Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) og Griegakademiet slått sammen til Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen (UiB).

Dagsorden

Dagsorden 13. desember 2016 (1)

13.12. - 13.12.

Sted: Strømgaten1, kl.: 15:00-18:00

Fasade Dsc9689 Pano

Kunngjøring av valg til interimsfakultetsstyre ved nytt fakultet for kunst, musikk og design

I perioden 8. - 14. desember skal det velges medlemmer til styret ved det nye fakultetet. Valgstyret ber ansatte og studenter ved KHiB og Griegakademiet foreslå kandidater til det nye styret innen 16. november kl. 16.00.

Moetebok

Møtebok styremøte 16. juni 2016

Sted: Kunst- og designhøgskolen i Bergen, Strømgaten 1

Bergen University Modf

IT-overføring til UiB

I forbindelse med virksomhetsoverdragelsen til UiB skal vi gå over til deres IT-systemer. Før sommeren skal alle PC'er bytte system, og etter sommeren gjøres det samme med all Mac'er.

Kafe

Navnekonkurranse nybygg

10.03. - 17.03.

KHIB utlyser navnekonkurranse for tre rom i sitt nye bygg i Møllendalsveien 61: • Kinoen/auditoriet i 1. etasje • Kafeen i 2. etasje • Galleriet i 2. etasje

Dagsorden

Dagsorden styremøte 20. september 2016

20.09. - 20.09.

Sted: Strømgaten 1, Møteromet 2.etg. kl. 11:00-15:00

Moetebok

Møtebok styremøte 3. mai 2016

Sted: Hotell Terminus

Dagsorden

Dagsorden styremøte 3. mai 2016

03.05. - 03.05.

Sted: Møterom 2.etg. Strømgaten 1

Moetebok

Møtebok 10. og 11. mars 2016

Sted: Møterommet 2.etg., Strømgaten 1 Kl.: 15:00-18:00 10. mars, og 09:00-13:00 11. mars.

Dagsorden

Dagsorden styremøte 10. og 11. mars 2016

10.03. - 11.03.

10. og 11. mars 2016

Snøhetta_MIR_nybygg_fra_oven

Nytt nyhetsbrev om nybygget

Nybygget i Møllendalsveien 61 er nå tett og fasaden er i ferd med å monteres. I tiden frem mot flytting 2017 kan du også følge med på arbeidet gjennom jevnlige nyhetsbrev.

biblioteket

KHiB Biblioteket får nytt system

Det betyr reduserte bibliotektjenester i perioden frem til 3. desember 2015.

Berghansen

Nå blir det enklere å bestille reisen på nett!

1. februar lanserer Berg-Hansen en oppdatert nettside for bestilling av reiser.

Trude-valgurner.jpg

Valg av interne styremedlemmer

Det har vært gjennomført valg av interne styremedlemmer for neste styreperiode ved KHiB. Valget ble gjennomført elektronisk i perioden 9. – 13. november 2015.

Arve Håland - Rust Never Sleeps

KU - og forskningssøknader

Faglig ansatte kan søke midler til KU-prosjekter, publikasjoner, KU-baserte undervisningsprosjekter og utvikling av større prosjekter eller prosjektsøknader. Fra høsten 2015 gjelder ett søknadsskjema for alle formål.

Dagsorden

Dagsorden styremøte 17. september 2015

17.09. - 17.09.

Forslag til dagsorden og vedtak

Nokut15

NOKUTs evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

NOKUT har evaluert og godkjent KHiBs system for kvalitetssikring. Rapporten er nå offentliggjort.

Assembly 2016

Warming up to Bergen Assembly 2016

Professor Brandon Labelle was one of the speakers when the Artistic Directors met representatives from the arts community in December. Departing from his research project the Invisible Seminar Labelle presented his reflections on the next edition of the triennial.

Mette L'Orange Who is afraid

KU-tildelinger 2012-2015

KU-midler tildeles to ganger i året, vår og høst. KU-komiteen behandler søknader om støtte til KU-prosjekter og publikasjoner. Søknader om såkorn- og kompentansemidler og støtte til KU-baserte undervisningsprosjekter behandles av faglig ledergruppe.

Topographies web site

Retningslinjer for opprettelse av nettsider

Når ansatte eller studenter på KHiB ønsker å lage egne nettsider for ulike prosjekter, skal sidene opprettes enten som subdomener eller undersider/mapper under khib.no. Er det statiske sider eller skal de oppdateres? Dette er avgjørende for valget av hva slags sider man lager.

Arkivframside - Númi Thorvarsson_DSC2230.jpg

Slik bruker du KHiBs bildearkiv

KHIBs bildearkiv er en visuell dokumentasjon av aktiviteter ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Størstedelen av arkivmaterialet dekker Masterutstillinger, Bachelorutstillinger og Kunstnerisk utviklingsarbeid.

it-harddisk.jpg

Nettleser og SAP/DFØ

Mange av problemstillingene vi ser ut til å ha i forbindelse med SAP og registrering av arbeidstid og reiseregninger ser ut til å skyldes problematikk rundt nettleser.

GroveArtOnlineFinit.png

Elektroniske ressurser og databaser

Studenter og ansatte ved KHiB har fra mai 2013 tilgang til Oxford Art Online og dermed den omfattende kunst-encyclopediaen Grove Art Online, samt kunstnerbibliografien the Benezit Dictionary of Artists. [Se lenke under, også til guided tour]. Alle våre abonnementsbaser har nå innlogging via IP-gjenkjenning.

Inngangsdoeren.jpg

EVU Utviklingsmidler

Dersom du har et etter- eller videreutdanningskurs/seminar som du ønsker å utvikle, kan du søke om EVU- utviklingsmidler. Søknader vurderes fortløpende.

slide2.jpg

Hvordan realisere eksterne samarbeidsprosjekter?

Kunst- og designhøgskolen har som uttalt mål å stimulere til samarbeid med eksterne aktører.