Biblioteket etter 01.01.2017 / The Library after 01.01.2017

Endringer fra 2017 / Changes from 2017

Fra 2017 er vi en del av Universitetsbiblioteket i Bergen

Vårt nye navn er Bibliotek for kunst og design.

I vårsemesteret 2017 brukes fortsatt bibliotekets egen Oria
Her finner du bøker, dvd-er og tidsskrifter som står i vårt bibliotek.
Her får du også direkte adgang fra skolen til en stor mengde relevante e-ressurser.
I vår Oria kan du logge deg inn med KHiB Feide-id og sjekke egne lån i Min konto.
Her kan du også bestille bøker og artikler. 

Prøv Oria ved Universitetsbiblioteket i Bergen. Her finner du flere digitale ressurser, for eksempel Jstor og Idunn.
For å lese eller laste ned må du bruke en PC som er tilkoblet UiB-nettet eller du må logge inn med UiB Feide-id via EZproxy.
Innlogging fungerer hjemmefra. Studenter får UiB Feide-id her


From 2017 we are part of the University of Bergen Library 

Our new name is Fine Art and Design Library.

Our local Oria is still the place to search for books, dvds and journals in the library. 
From here you  get direct access to a large amount of relevant e-resources.
Please also use our local Oria for ordering books and articles.
Log in with your KHiB Feide-account before ordering.

Try Oria at the University of Bergen Library to find more digital resources.
You get direct access to fulltext resources if you are connected to the UiB net. If not, please log in with your UiB Feide-account via EZproxy.
Students get Feide-id here

Publisert: 23.03.2015 av Sigrun Ask Oppdatert: 18.04.2017 av Sigrun Ask