Khib Fakultetsbilde

Fakultet for kunst, musikk og design

Fra 1. januar 2017 er Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) og Griegakademiet slått sammen til Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen (UiB).

"Wood You Dare" Prosjekt i regi av Petter Bergerud 2015

Bachelorstudiet i design

Som designstudent velger du spesialisering i enten møbel- og romdesign/interiørarkitektur eller i visuell kommunikasjon.

Daniel Johansen Askeland

Bachelorstudiet i kunst

Bachelorprogrammet i kunst utdanner profesjonelle kunstnere. Studentenes egen praksis og den individuelle veiledningen er kjernen i utdanningsløpet. Studentens praksis settes i sammenheng med kultur og samfunn.

Kristoffer Oen Tour Web 1350163 1

Masterstudiet i kuratorpraksis

Fra 2015 tilbyr KHiB masterutdanning i kuratorpraksis. Mastergraden er erfaringsbasert, og har et omfang på 90 studiepoeng. Søkere må ha minst to års relevant arbeidserfaring. Studiet er en toårig deltidsutdanning med opptak av ti studenter annethvert år.

Ppu 2017

Praktisk-pedagogisk utdanning

Praktisk-pedagogisk utdanning ved KHiB (PPU) er en ettårig pedagogisk utdanning på fulltid, for kunstnere og designere. I dette studiet står det kunst- og designfaglige perspektivet i fokus for den pedagogiske tilnærmingen til formell undervisningskompetanse. Søknadsfrist 15. april

Snohetta_KHIB_Heart of Bergen_web

Snøhetta og Statsbygg bygger nye KHiB

Kunst- og designhøgskolen samarbeider med Statsbygg og Kunnskapsdepartementet om samlokalisering av KHiBs funksjoner i Møllendal.

Studierbilde Rom8

Opptak

Opptak til KHiB er basert på realkompetanse, som vert vurdert på grunnlag av innsendte arbeid.