Ppu 2017

Praktisk-pedagogisk utdanning PPU

Praktisk-pedagogisk utdanning ved KHiB (PPU) er en ettårig pedagogisk utdanning på fulltid, for kunstnere og designere. I dette studiet står det kunst- og designfaglige perspektivet i fokus for den pedagogiske tilnærmingen til formell undervisningskompetanse. Søknadsfrist 15. april

Vil du undervise?
Som eneste kunst- og designhøgskole i Norge tilbyr KHiB lærerutdanning for kunstnere og designere. Vår ettårige praktisk-pedagogiske utdanning (PPU) kvalifiserer først og fremst for arbeid som lærer i kunst- og designfag i grunnskolens 8.-10.trinn og for videregående skole. Andre aktuelle læringsarenaer kan være kulturskoler, museer og den kulturelle skolesekken.

Opptakskrav
For å bli tatt opp som student på PPU, kreves det at du har bachelor i kunst eller design fra kunst- og designhøgskole, eller tilsvarende utdanning (180 studiepoeng) .

Søkere med undervisningserfaring vil bli prioritert.

Studiet har skikkethetsvurdering og krav til politiattest.

Studiet gir rett til lån i Statens lånekasse.
 


Se tidligere studenter snakke om PPU 
Lær mer om PPU fra de som har tatt faget selv. Se videoen Fra student til lærer, Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Videoen er laget av Fram Film Ltd.

Rammeplan
Den nasjonale rammeplanen for PPU kan du lese her:
Rammeplan for PPU

Relaterte linker:
Studieplan for PPU

Pensumlister v2015

Praksisplan v2015 

Studieopplegg
Omfang: heltid 
Studiepoeng: 60, hvorav fagdidaktikk 30 sp og pedagogikk 30 sp
Praksisperioder med veiledning:13 uker
Antall studieår: 1
Studiested: Vaskerelven 8
Undervisningsspråk: Norsk 
Studiestart: Høsten 2015 

Kostnader 
Teksthefter : ca.kr.600,-
Egenandel for sammenristingstur ved semesterstart: ca kr.300,-

Kontaktperson:
Anne Skaansar

Facebook logo 60pxl

Følg Praktisk-pedagogisk utdanning på Facebook

Publisert: 04.10.2011 av Peter Klasson Oppdatert: 22.02.2017 av Gard Andreas Frantzsen